Порядок обмеження ухилянтів у праві на керування авто та виїзду за кордон: стали відомі поправки до законопроекту про мобілізацію у КАСУ

17:37, 26 лютого 2024
Стали відомі поправки, які пропонує голова Комітету ВР з питань правової політики Денис Маслов до Кодексу адміністративного судочинства у частині порядку обмеження ухилянтів у праві на керування автомобілем.
Порядок обмеження ухилянтів у праві на керування авто та виїзду за кордон: стали відомі поправки до законопроекту про мобілізацію у КАСУ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Комітет Верховної Ради з питань національної оборони розпочав аналіз поправок, поданих до законопроекту Кабміну 10449 про посилення мобілізації. Роботи у Комітету буде багато, адже поправок більше 4 тисяч.

Серед найбільш дискусійних, як відомо, це норми законопроекту, що стосуються обмежень ухилянтів у праві їх розпорядження коштами, праві на керування авто тощо. Як раніше писала «Судово-юридична газета», законопроект 10449, схвалений у першому читанні передбачає введення до Кодексу адмінсудочинства (КАСУ) нової статті 283-2 «Особливості провадження у справах за зверненням територіального центру комплектування та соціальної підтримки».

Так, спочатку пропонувалося, що провадження у справах за зверненням ТЦК здійснюється на підставі заяви щодо:

1) тимчасового обмеження фізичної особи у праві виїзду за межі України;

2) тимчасового обмеження фізичної особи у праві керування транспортними засобами;

3) накладення арешту на кошти та інші цінності фізичної особи, що знаходяться на рахунках та на зберіганні у банках чи інших фінансових установах, небанківських надавачах платіжних послуг, або на електронні гроші, що зберігаються на електронних гаманцях в емітентах електронних грошей тощо.

Відповідно до поправок, поданих до законопроекту до другого читання, голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики від «Слуги народу» Денис Маслов пропонує залишити можливість накладення обмежень на ухилянтів, але передбачити їх дещо в іншій процедурі.

По-перше, він пропонує у п. 7 ч. 1 ст. 4 додати орган військового управління до переліку суб’єктів владних повноважень.

Визначити у ст. 20, що місцевим загальним судам як адміністративним судам підсудні адміністративні справи за позовними заявами ТЦК з приводу тимчасового обмеження громадян України у праві виїзду за межі території України та праві керування транспортним засобом під час мобілізації.

Передбачити у ст. 268 КАСУ, що суд повідомляє відповідачів шляхом направлення тексту повістки до Електронного кабінету, а за його відсутності – кур’єром або за відомими суду номером телефону, факсу, електронною поштою чи іншим технічним засобом зв’язку.

Визначити, що судові рішення за наслідками розгляду судами першої інстанції цих справ набирають законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження, а у разі їх апеляційного оскарження – з моменту проголошення судового рішення суду апеляційної інстанції. Також вони можуть бути оскаржені до суду касаційної інстанції.

Сам КАСУ пропонується доповнити статтею 283-2 «Особливості провадження у справах за позовними заявами територіального центру комплектування та соціальної підтримки з приводу тимчасового обмеження громадян України у праві виїзду за межі території України та праві керування транспортним засобом під час мобілізації».

Відповідно до цієї поправки Денис Маслов пропонує встановити наступне.

У разі невиконання громадянином України у встановлені Законом «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» строки вимоги ТЦК про виконання обов’язку (обов’язків) військовозобов’язаним, резервістом, ТЦК звертається до суду із позовною заявою про застосування судом тимчасового обмеження такої особи у праві виїзду за межі території України та у праві керування транспортним засобом. Суд ухвалою відмовляє у відкритті провадження за позовом, якщо заявлено не передбачену КАСУ вимогу.

Позов подається до суду першої інстанції протягом 15 днів з дня виникнення підстав, що дають ТЦК право на пред’явлення позовних вимог відповідно до Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», за загальними правилами підсудності, встановленими КАСУ.

Питання про відкриття провадження в адміністративній справі суд вирішує протягом 5 днів з дня надходження позовної заяви.

Суд розглядає позов протягом 30 днів з дня відкриття провадження у справі, а за ініціативою суду чи клопотанням сторони – з проведенням судового засідання. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про дату, час і місце розгляду справи, не перешкоджає її розгляду.

Суд відмовляє у задоволенні заявлених позивачем вимог у разі, якщо позивач не доведе існування обставин та вжиття заходів, передбачених Законом «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», а саме:

1) невиконання особою під час мобілізації обов’язків, передбачених ч. 3 статті 22 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», та накладення на неї адміністративного стягнення за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 210-1 Кодексу про адміністративні правопорушення;

2) неможливість здійснити адміністративне затримання та доставлення такої особи до ТЦК органами та підрозділами, що входять до системи поліції;

3) вручення такій особі вимоги ТЦК про виконання обов’язку (обов’язків) військовозобов’язаним, резервістом відповідно;

4) невиконання такою особою зазначеного у вимозі обов’язку (обов’язків).

Суд також відмовляє у задоволенні вимоги щодо тимчасового обмеження особи у праві керування транспортним засобом, якщо:

1) встановлення такого обмеження позбавляє особу основного законного джерела засобів для існування;

2) особа використовує транспортний засіб у зв’язку з інвалідністю чи перебуванням на її утриманні особи з інвалідністю I, II групи, визнаної в установленому порядку, або дитини з інвалідністю.

Суд закриває провадження у справі у разі виконання вимоги ТЦК про виконання обов’язку (обов’язків) військовозобов’язаним, резервістом або у разі її відкликання відповідно до Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Тимчасові обмеження встановлюються на строк до виконання або відкликання вимоги ТЦК відповідно до Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Рішення суду у справах, визначених цією статтею, підлягають негайному виконанню в порядку встановленому законом. Апеляційні скарги на судові рішення у справах, визначених цією статтею, можуть бути подані протягом 15 днів з дня їх проголошення.

Учасник справи, особа, яка не брала участі у справі, якщо суд вирішив питання про її права, свободи, інтереси та (або) обов’язки, якій рішення суду не було вручено у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження якщо апеляційна скарга подана протягом 15 днів з дня вручення їй повного рішення суду.

Подання апеляційної скарги на рішення суду у справах, визначених цією статтею, не перешкоджає його виконанню.

Суд апеляційної інстанції розглядає справу у п’ятнадцятиденний строк з дня відкриття апеляційного провадження. Рішення суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного розгляду може бути оскаржено в касаційному порядку.

Також пропонується доповнити законопроект про мобілізацію нових розділом під назвою «Заходи впливу щодо громадян, які не виконують обов’язки, передбачені цим законом під час мобілізації».

Відповідно до пропозиції Дениса Маслова, у разі невиконання під час мобілізації громадянином обов’язків, передбачених частиною третьою статті 22 цього Закону, та після накладення на нього адміністративного стягнення за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 210-1 Кодексу про адміністративні правопорушення, керівник ТЦК звертається до органів та підрозділів, що входять до системи поліції, щодо здійснення адміністративного затримання та доставлення такого громадянина до ТЦК.

У разі отримання письмової відповіді про неможливість здійснити адміністративне затримання та доставлення громадянина до ТЦК, його керівник протягом 5 днів з дня отримання такої відповіді надсилає цьому громадянину в електронній формі (якщо громадянин зареєстрований в Електронному кабінеті призовника, військовозобов’язаного, резервіста) або в паперовій формі засобами поштового зв’язку рекомендованим листом з повідомленням про вручення на адресу його місцезнаходження, місця проживання чи перебування вимогу про виконання обов’язку (обов’язків) військовозобов’язаним, резервістом (далі – вимога).

Форма та зміст вимоги встановлюється Міністерством оборони України.

Днем вручення вимоги є:

1) день вручення вимоги під розписку засобами поштового зв’язку;

2) день отримання ТЦК повідомлення про доставлення вимоги до Електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста;

3) день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати вимогу чи відмітки про неможливість вручення вимоги особі з інших причин за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, повідомленою цією особою територіальному центру комплектування та соціальної підтримки;

4) день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати вимогу чи відмітки про неможливість вручення вимоги особі з інших причин за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, що зареєстровані у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила територіальному центру комплектування та соціальної підтримки іншої адреси.

У разі, якщо громадянин добровільно протягом 10 календарних днів з дня вручення вимоги не виконав зазначеного у ній обов’язку (обов’язків), ТЦК звертається до суду в порядку, встановленому законом, з приводу тимчасового обмеження такого громадянина у праві виїзду за межі України та у праві керування транспортним засобом – на строк до виконання або відкликання такої вимоги.

Вимога вважається виконаною у разі виконання громадянином обов’язку (обов’язків), зазначеного у вимозі.

Вимога вважається відкликаною у разі припинення або завершення строку мобілізації.

У разі виникнення обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, керівник якого видав вимогу, не пізніше наступного робочого дня з дня їх виникнення видає громадянину та/або його представнику документ, який підтверджує виконання вимоги.

У разі виникнення обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, та призову громадянина на військову службу під час мобілізації, ТЦК, керівник якого видав вимогу, не пізніше наступного робочого дня з дня їх виникнення надсилає органу державної виконавчої служби, на примусовому виконанні якого перебуває рішення суду про тимчасове обмеження такого громадянина у праві виїзду за межі території України та у праві керування транспортним засобом, повідомлення про виконання вимоги.

Відповідні зміни вносяться і до закону про виконавче провадження. Так, Денис Маслов пропонує, аби постанова про відкриття виконавчого провадження з примусового виконання рішення суду про тимчасове обмеження громадянина України у праві виїзду за межі території України та у праві керування транспортним засобом, не пізніше наступного робочого дня з дня її винесення надсилалася органам прикордонної служби – для застосування до особи тимчасового обмеження у праві виїзду за межі України; органам Національної поліції – для застосування до особи тимчасового обмеження у праві керування транспортним засобом.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», спікер Руслан Стефанчук запропонував поправки до законопроекту про мобілізацію, якими Кримінальний кодекс доповнюється статтею про звільнення від відбування покарання для подальшого проходження засудженим військової служби за призовом під час мобілізації. Разом із тим, слід зауважити, що відповідно до чинного законодавства зміни до Кримінального кодексу мають вноситися окремим законопроектом.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Закон про мобілізацію: наслідки для військовозобов’язаних, що буде з відстрочкою
Telegram канал Sud.ua
Закон про мобілізацію: наслідки для військовозобов’язаних, що буде з відстрочкою
Головне про суд
Сьогодні день народження святкують
 • Андрій Костін
  Андрій Костін
  Генеральний прокурор України
 • Юрій Жизнєвський
  Юрій Жизнєвський
  голова Житомирського апеляційного суду
 • Микола Мойсюк
  Микола Мойсюк
  суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
 • Олена Соколенко
  Олена Соколенко
  суддя Одеського окружного адміністративного суду
 • Ростислав Кузан
  Ростислав Кузан
  суддя Львівського окружного адміністративного суду